Category: ಪ್ರವಾಸ

  • ಗಂಗೆತಟದ ಮೋಹಕ ಗಂಗಾರತಿ

    ಗಂಗಾರತಿ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸಂಜೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿ ವಿಹಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿ ತಣ್ಣಗೆ ಬೀಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಯ್ದಾಡುವ ನದಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಗಂಗಾರತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ. …

  • ಸಮುದ್ರದೆದುರಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವೂ, ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯೂ

    ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಂಗಮ, ಅಡಂಬರ ಇಲ್ಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದೆ ವಿಶಾಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವ, ಭದ್ರತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ …

  • ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ

    ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಂಗಮ, ಅಡಂಬರ ಇಲ್ಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದೆ ವಿಶಾಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವ, ಭದ್ರತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ …