Category: ಕಲೆ

  • ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಣ್ಕೆಗಳ ಬಂಡಾಯಗಾರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ

    ವೈದಿಕಶಾಹಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ವೈದಿಕಶಾಹಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ತಮಗೆ ಕಂದಾಚಾರ ಅನಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು …